på Borre kirkegård

Sivil tilhørighet
Fra 1.6.2002: Horten kommune