i Puskhola, Øygarden, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Gryta skipreide
Fra 1823: Borgund tinglag
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune

Matrikkel
Under gnr. 12