på bnr. 2, Litle Årset, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
1965–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 167, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 467, bnr. 2

Kalt Jensgarden etter selveier fra midten av 1800-tallet