i Kippervika, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 104, Kippervik
2023: gnr. 201