i Utigarden, Urkedalen, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 169, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 469, bnr. 1

Kalt Britanusgarden etter bruker 1893–1927