i Bud

Sivil tilhørighet
Egen kommune 1838–1963
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune