i Skuggen, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune

Matrikkel
1890: gnr. 42, Skuggen

Borgersete