på Løkken, Eiskrem, Aukra

Gnr. 21, bnr. 2

Kalt «i Gjerdet»