i Grønvika, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune

Matrikkel
Ryddet 1742 som umatrikulert plass under Ratvika, skyldsatt 1818 som bruk, utskilt 1890 som egen gård
1950: gnr. 46, Grønvik