i Hamna, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune
Fra 1.1.1977: Sula kommune

Matrikkel
1950: gnr. 97, Havnen (overstrøket: Havnen–Anderspl.)
Senere også under gnr. 94

Også kalt Skrivarhamna, borgersete