på Øvreset, Breim

Gnr. 9 fra 1886

I Gloppen kommune 1837–85 og fra 1.1.1964