på Indre Hatlane, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 48, Hatlen indre