på Britanusplassen, Giske, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Før 1908: Borgund kommune
Fra 1.1.1908: Giske kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, ryddet av Britanus Jakobsson (s.d.)
1950: gnr. 127, Giske, bnr. 6, Britanusplassen. Skyld: 48 øre