i Jogarden, Gjerset, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 168, Gjerset, bnr. 3, Gjerset. Skyld: 2 mark 21 øre
Fra 2020: gnr. 468, bnr. 3

Bruket fikk kanskje navn etter Jon Audensson (s.d.), leilending 1700–37