i Bragernes kirke

Sivil tilhørighet
Fra 1811: Drammen by