i Bragernes

Sivil tilhørighet
Fra 1811: bydel i Drammen

Ladested fra 1600
Kjøpstad fra 1715