på Fiskarstranda, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune
Fra 1.1.1977: Sula kommune

Tidligere gård

Poststed, 6035 Fiskarstrand