i Bjørkavåg, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune
Fra 1.1.1977: Sula kommune

Matrikkel
1840: mnr. 61
1950: gnr. 65, Bjørkevåg