på Gryta, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 171, Gryten (overstrøket: Grytten)
Fra 2020: gnr. 471