på bnr. 3, Alnes, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1908: Giske kommune

Matrikkel
1950: gnr. 126, Alnes, bnr. 3, Alnes. Skyld: 2 mark 62 øre

Kalt Jogarden