på Hogsneset (bnr. 6), Eikrem, Aukra

Matrikkel
1950: gnr. 11, Eikrem, bnr. 6, Hogsnes. Skyld: 2 mark 16 øre

Skrivemåter
Hogsneset (vedtatt av kartverket 27.3.1992)
Hoksnes (avslått av kartverket 27.3.1992)