på Hagset, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Gnr. 38

Tidligere kalt Krogsgarden

På Otrøya