i Alvika, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune

Matrikkel
Fra 1890: gnr. 33

Skrivemåter
Alvika (godkjent av kartverket 1989, anbefalt form)
Alvik (godkjent av kartverket 1974)
Allvik (godkjent av kartverket 1978)