på Geithammaren, Djupvika, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune
Fra 1.1.1977: Sula kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
Mt. 1762: Geedhammer
1950: gnr. 87, Djupvik, bnr. 8, Gjeithammeren. Skyld: 98 øre