på Øygarden, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Matrikkel
1950: gnr. 79, Ødegården

Tidligere kalt Ytter-Steinløysa