på Øverbø, Øverland, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1909 utskilt fra bnr. 1
1950: gnr. 27, Øverland, bnr. 13, Dyrkorn. Skyld: 28 øre
Våningshuset fikk adresse Elvaskaret 9 B