på Ørjaplassen, Øverland, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass i nordenden av bnr. 3

Plassen fikk navn etter rydningsmann Ørjar Persson (s.d.)
Senere kalt Pålplassen (s.d.)