på Borgund prestegard på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 43, Borgund (overstrøket: Borgund Prestegård)