på Pålplassen, Øverland, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under Einen

Tidligere kalt Ørjaplassen (s.d.)
Plassen fikk navn etter husmann Pål Hanssen (s.d.)