i Borgund kyrkje på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune