på Nygjerdet, Ytre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 33, bnr. 11