på Myre, Ytre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 3, utskilt 1908
1950: gnr. 33, Aarø ytre, bnr. 22, Myre. Skyld: 25 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=33