på Øverlia, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Matrikkel
1950: gnr. 75, Lien Øvre

Skrivemåter
Øverlia (godkjent av kartverket 1970)

Også kalt Lia