på bnr. 1, Øverland, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 7, Øverland, lnr. 15, Øverland. Skyld: 1 daler 2 ort 17 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093680
1950: gnr. 27, Øverland, bnr. 1, Øverland. Skyld: 2 mark 40 øre