på Årøhaugen, Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass eller plasser

Uttale: "å:rEi,hEun