i Einen, Øverland, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass under Tøndergård (s.d.), solgt sammen med Øverland i 1764. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650780
Før 1840 sammenslått med bnr. 3
1950: gnr. 27, Øverland, bnr. 3, Einen. Skyld: 3 mark 37 øre
Våningshusene fikk senere adresse Nerlandsvegen 18-20 i Molde

Skrivemåter
Einen (godkjent av kartverket 1969)
     Einan (sølvskatt 1816, https://www.digitalarkivet.no/db10081203303030)