på Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 33 (ytre) og 34 (indre)

Skrivemåter
Årø (vedtatt av kartverket 3.10.1995)
Årøy (avslått av kartverket 3.10.1995)

Orøy, 1759 (Bolsøy mini. 1759–93, fol. 1 b)
Aarrøe, 1787 (Bolsøy mini. 1759–93, fol. 59 b)
Aarøy, 1769 (Bolsøy mini. 1759–93, fol. 45 a), 1776 (ibid., fol. 7 b)

Gammel uttale: Årøi