på bnr. 12, Ytre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 14, Aarøy yttre, lnr. 32 A, Aarøy yttre. Skyld: 1 våg 1 pund 21 merker (gammel), 2 daler 1 ort 12 skilling (ny). https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093680
1950: gnr. 33, Aarø ytre, bnr. 12, Aarø ytre. Skyld: 2 mark 17 øre