i Øverhagen, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig bruk under gården Hagen, som ble delt i Øver- og Nerhagen, trolig i 1796
1950: gnr. 52, Øvrehagen

Også kalt Hjelsethagen