på Årømo, Ytre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 33, bnr. 16

Også kalt Årøråket, og Hansplassen etter husmann Hans Hansen (s.d.)
Våningshuset fikk 1983 adresse Myrvegen 28 B