på bnr. 3, Øverland, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig halve gården
Før 1840 sammenslått med husmannsplassen Einen (s.d.)