i Årølia (bnr. 25), Ytre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 33, bnr. 14
Utskilt 1918 som bnr. 25
1950: gnr. 33, Aarø ytre, bnr. 25, Aarøli. Skyld: 26 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=33

Også kalt Årøråket