i Årøhagen, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Flere bruk under gnr. 32 (Eikrem) og 33 (Ytre Årø)