i Einen, Tøndergård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
Solgt sammen med gården Øverland i 1764 (s.d.). https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650780