på Nesaplassen, Årøneset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964 i Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 35, utskilt 1914 som bnr. 3
Se også Bolsøy aldersheim