i Myra, Ytre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass, utskilt 1905
Gnr. 33, bnr. 17, Berglund