i Der ned, Tollåsen, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 1, Tollaasen, bnr. 1, Tollaasen. Skyld: 3 mark 99 øre