på Hella, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1793: Ålesund ladested

Borgersete