i Ytterhaugan, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Matrikkel
1950: gnr. 88, Ytterhaugen

Skrivemåter
Ytterhaugan (vedtatt av kartverket 12.6.1992)
Ytterhaug (avslått av kartverket 12.6.1992)