i Årølia (bnr. 18), Ytre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 33, bnr. 6
Utskilt 1905 som bnr. 18