i Ura, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Mt. 1762: mnr. 30, Uhren
1950: gnr. 48, Uren