på Myrset, Ytre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964 i Molde kommune

Gnr. 33, bnr. 26