på bnr. 1, Torhus, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 20, bnr. 1