på Midt-Talset, Talset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Tingsvitne 1712: Talset, øde. Skyld: 1 våg 1 pund. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390398
1724: mnr. 87, Talset, øde. Skyld: 1 våg 1 pund. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670017
1840: mnr. 82, Talsæt, lnr. 166, Talsæt. Skyld: 1 daler 11 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093682
1950: gnr. 102, Talset, bnr. 5, Talset. Skyld: 2 mark 7 øre