på bnr. 14, Ytre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1724: mnr. 14, ytter Aarøe, bruk på 2 pund 12 merker. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670005
1950: gnr. 33, Aarø ytre, bnr. 14, Aarø ytre. Skyld: 3 mark 50 øre