på Bøen, Talset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1890: gnr. 102, Talset, bnr. 2, Bøen. Skyld: 66 øre