på Torhus, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 20, Turhus

Skrivemåter
Torhus (vedtatt av kartverket 21.8.2015)
Turhus (avslått av kartverket 21.8.2015)