på Ytter-Talset, Talset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 102, Talset, bnr. 6, Talset