på Bøteigen, Strande, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Gnr. 38, bnr. 14