på Strande, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (s.d.)

Matrikkel
1950: gnr. 38, Strande