på Stranda, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 8, Stranden med Murlien

Kalt Brokstadstranda 1717