på Gjerdet, Steinløysa, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt 1923
1950: gnr. 80, Steinløysen, bnr. 5, Steinløysgjerdet. Skyld: 60 øre