på Steinløysa, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Matrikkel
Manntall 1665: Inderstenløs
1950: gnr. 80, Steinløysen